อีเมลแจ้งเตือนจาก Google เครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ

เรียน ผู้ใช้เครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ
เราทราบว่าการมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดีและทำงานได้ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ เพื่อให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของไซต์ของคุณตลอดเวลา ในตอนนี้เครื่องมือของผู้ดูแลเว็บจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้คุณโดยอัตโนมัติหากเราตรวจพบปัญหาที่ร้ายแรงหรือสำคัญในไซต์ของคุณ
เราจะส่งอีเมลให้คุณสำหรับปัญหาที่เราคิดว่าส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการค้นหาของไซต์เท่านั้น โดยจะมีการทำงานที่ชัดเจนที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น เราจะส่งอีเมลถึงคุณหากเราตรวจพบมัลแวร์ในไซต์ของคุณหรือพบข้อผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่รวบรวมข้อมูลไซต์ของคุณ
สำหรับไซต์ส่วนใหญ่ ปัญหาลักษณะนี้จะเกิดขึ้นน้อยมาก หากไซต์ของคุณมีปัญหาดังกล่าวจริงๆ เราจะตรวจวัดจำนวนอีเมลที่เราส่งถึงคุณในช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้กล่องจดหมายของคุณเต็ม
หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลใดๆ จากเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ คุณสามารถเปลี่ยนค่ากำหนดการส่งอีเมลได้ที่ https://www.google.com/webmasters/tools/preferences
เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณสำหรับการติดตามปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของไซต์ที่ร้ายแรงและสำคัญ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บและการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานร่วมกับ Google ได้ดี โปรดไปที่ http://www.google.com/webmasters
ทีมงานเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ

© 2012 Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
คุณได้รับอีเมลบริการแจ้งข่าวสารนี้เป็นการเฉพาะเจาะจงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีต่อบัญชี Google เครื่องมือของผู้ดูแลเว็บของคุณ

0 ความคิดเห็น: